Duyên gặp gỡ người

Thấy hay nên share :D 1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi…

Continue Reading Duyên gặp gỡ người